NDS - Nordic Drilling System
Pierre Entreprenad

Betongrenovering

Pierre Entreprenad har med framgång renoverat allt från golv i verkstadslokaler och stora lagerutrymmen till beläggningar på broar, terrasser och parkeringsdäck. Vi utför även den tekniska undersökningen och skadeutredningen som bör göras innan renovering.

Bland de mer utmärkande reparationerna som vi utfört finns betongrenoveringar av pyloner och andra bärande konstruktioner inom den tyngre industrin, exempelvis sodapannan på StoraEnso i Skutskär.

Vänd er gärna till oss för renovering och lagning av:
• Betonggolv
• Balkonger
• Bärande betongkonstruktioner
• Betongsprutning

Vi har utfört arbeten för:
• Falu Energi & Vatten
• Stora Enso
• BillerudKorsnäs
• Ericsson

Läs mer om STO Scandinavias produkter här.
Läs mer om ITC Densit här.

Följ oss påFacebookYouTube

Alla rättigheter reserverade © Pierre Entreprenad AB
Hemsidan utvecklad av Precis Reklam & Dreamscape i Yodo