NDS - Nordic Drilling System
Pierre Entreprenad

Historian

År 1959 startade Claes Pierre Byggnadsfirman C. Pierre. År 1968 bildades Byggnadsaktiebolaget C. Pierre. Claes inriktade sig främst på hus, industri, väg och vattenbyggnader. Tidigare reste han från norr till söder i Sverige och byggde broar av sten, vilket han hade lärt sig av sin far Mattias Pierre. Mattias Pierre kallades ”Ragundagranitens mästare”.

Hans förmåga att bearbeta och foga samman granitblock var mästerligt. De byggnadsverk som han skapade runt om i Ragunda kommun är av dagens skick att döma evigt stående. De arbeten som han utförde omkring förra sekelskiftet är än idag helt intakta och vittnar om en enorm yrkeskunskap. Mattias hade förmågan att med hjälp av enkla men effektiva medel hantera flera hundra kilo tunga stenblock. Hans arbete med att hantera bumlingarna från stenbrottet till dess att det låg på plats i aktuellt bygge var alltid lika fascinerande. ”Man behövde aldrig tvivla på resultatet, allt gjordes perfekt, kvalitetskraven var höga och yrkesstoltheten likaså”, sa en av dåtidens beställare.

Med det kunskapsarvet fortsatte Claes Pierre utföra byggnadsarbeten runtom i Sverige, för att till slut 1959 bosätta sig i Gävle och starta eget företag. Bildandet av Byggnads AB C. Pierre skedde 1968. I styrelsen satt Claes, hans fru Emmy Pierre, sönerna Sune och Hans Pierre. Kamrer på den tiden var Helmer Nygren.

Några arbeten värd att nämna från Claes tid är:
• Byggnationen av BD-Bryggan i båthamnen i Fliskär som är 418 meter lång. Genom dess gedigna konstruktion tål den stora påfrestningar av såväl is som hård sjögång. Den gjordes 1975 och kostade på den tiden 600.000 kr.

• Kaolinmagasinet i Gävles inre hamn invigdes 1967, Claes med sin byggnadsfirma var huvudentreprenör. Det blev en gigantisk byggnad med kapacitet att lagra 13 000 ton kaolin, som är en lera i pulverform och används i pappersindustrin. Tack vare denna byggnad kunde Gävle hamn distribuera 25 % av Sveriges kaolinbehov.

• Omskrivet blev även den ”nya” Storviksviadukten. Det var SJ som lät bygga en ny viadukt för tåglinjen Storvik – Falun över riksväg 80. Byggnads AB C. Pierre blev entreprenör för projektet. Det var en riskfylld och besvärlig arbetsplats med den närliggande riksväg 80 och dess trafik.

Claes Pierre gick i pension 1980 och sonen Sune Pierre tog då över företaget. Ända fram till sin bortgång var Claes ofta och hälsade på firman, han var en yrkesstolt och värdig man med ett fast handslag.

Följ oss påFacebookYouTube

Alla rättigheter reserverade © Pierre Entreprenad AB
Hemsidan utvecklad av Precis Reklam & Dreamscape i Yodo