NDS - Nordic Drilling System
Pierre Entreprenad
Bråbänken

Bråbänken

Ombyggnation av Bråbänken

Publicerad: 4/9, 2017

Beställare: Gavlefastigheter


Form: Generalentreprenad


Benämning: Ombyggnad av befintliga lokaler


Beskrivning: Gavlefastigheter ska anpassa lokaler för omsorgsförvaltningen som blir de nya hyresgästerna 2018. 
Gevalias gamla huvudkontor på Alderholmen om ca 6000m2 ska renoveras och anpassas för nya hyresgäster. Nya ytskikt, omdisponering av rum, ny entré och nya installationer pågår.  Fastigheten är otroligt fin med ett stort kulturhistoriskt värde. 


Byggtid: Augusti 2017 – Februari 2018


Platschef: Pär Lindholm

 

 

Kuriosa om hur Bråbänken fick sitt namn:
”Stora Holmen, som bar en grönska av alar, så att den enligt Hanidelssocietetens brev till geografen Tuneld 1743 var "en liuflig holme, Alderholmen kallad", hade donerats till staden av Gustaf II Adolf den 28 maj 1622. Den skulle upplåtas åt borgarna till deras repslagerier och skeppsbyggningar och inga "gårdar eller stallgårdar" fingo byggas på den. Där fanns en "nederlags- och förwaringsplats för Tjära och allehanda annat tunnegods" och där hade "skieppsfolck inrättat kokningsställen för mat, beck och Tjära, så wäl å skeppsbyggnads- och kiölhalningsplatserne, som annorstädes å ålderholmen nära intill publique hus, Fartyg, Spannmålsbodar och brädstaplar". Ytterst på Holmen var Bråbänken, där borgarna brukade bråa eller tjära sina farkoster, och längre in var Baggarehagen, där baggaren eller mudderverket emellanåt drogs upp”. (källa: gavledraget.com)

Se alla nyheter »

Platschet Pär Lindholm

Platschet Pär Lindholm

Följ oss påFacebookYouTube

Alla rättigheter reserverade © Pierre Entreprenad AB
Hemsidan utvecklad av Precis Reklam & Dreamscape i Yodo