NDS - Nordic Drilling System
Pierre Entreprenad

Pålning & Grundförstärkning

Vi utför de flesta förekommande arbetsmomenten inom pålning och grundförstärkning. Våra insatserna kan utföras före, under eller efter byggets slutförande.

Vi har lång erfarenhet av att utföra insatserna efter byggens slutförande då våra objekt ofta utgörs av hundratals år gamla byggnader. Till exempel kan vi lyfta grunder som förskjutit sig till rätt nivå igen. Gävle, som gammal hamnstad, har ett stort antal vackra byggnader och i takt med att dräneringsförhållanden ändrats och infranätet byggs ut, har grundvattennivån förändrats. Vi har utfört många av dessa grundförstärkningar och även pålningar, med vedertagna metoder.

Kontakta oss gärna så berättar vi hur man möjliggör en pålning under en befintlig järnvägsstation som är i drift.

Vi har utfört arbeten för:
• Wirdby Bygg
• Byggtec
• Sandvik
• Calderys
• PEAB
• NCC

Följ oss påFacebookYouTube

Alla rättigheter reserverade © Pierre Entreprenad AB
Hemsidan utvecklad av Precis Reklam & Dreamscape i Yodo