NDS - Nordic Drilling System
Pierre Entreprenad

Styrd Horisontell Borrning

I vårt dotterbolag nds®, Nordic Drilling System, arbetar vi med styrd horisontell borrning. Det är en metod för att förlägga rör, slang och kabel schaktfritt.

Styrd horisontell borrning innebär att man driver en borrkrona genom marken, på ett fastställt djup, i den riktning som förläggningen skall ske. Operationen sker mellan den start- och mottagningsgrop som definierar borrsträckan. Det är en säker, ekonomisk och miljövänlig metod. Fördelarna är bland annat att man slipper gräva av vägar, järnvägsbankar eller vattendrag. Metoden möjliggör också förläggning under befintliga byggnader, torg och på känsliga markområden oavsett om det är i stadsmiljö eller naturen.

Djup, riktning, längd och diameter på borrhålet är sällan något problem eller hinder för metoden.

Läs mer om nds här.

Följ oss påFacebookYouTube

Alla rättigheter reserverade © Pierre Entreprenad AB
Hemsidan utvecklad av Precis Reklam & Dreamscape i Yodo