NDS - Nordic Drilling System
Pierre Entreprenad
Bråbänken

Bråbänken

Ombyggnation av Bråbänken

Publicerad: 4/9, 2017

Beställare: Gavlefastigheter

Form: Generalentreprenad

Benämning: Ombyggnad av befintliga lokaler

Beskrivning: Gavlefastigheter ska anpassa lokaler för omsorgsförvaltningen som blir de nya hyresgästerna 2018.
Gevalias gamla huvudkontor på Alderholmen om ca 6000m2 ska renoveras och anpassas för nya hyresgäster. Nya ytskikt, omdisponering av rum, ny entré och nya installationer pågår. Fastigheten är otroligt fin med ett stort kulturhistoriskt värde.

Byggtid: Augusti 2017 – Februari 2018

Platschef: Pär Lindholm

 

Kuriosa om hur Bråbänken fick sitt namn:
”Stora Holmen, som bar en grönska av alar, så att den enligt Hanidelssocietetens brev till geografen Tuneld 1743 var "en liuflig holme, Alderholmen kallad", hade donerats till staden av Gustaf II Adolf den 28 maj 1622. Den skulle upplåtas åt borgarna till deras repslagerier och skeppsbyggningar och inga "gårdar eller stallgårdar" fingo byggas på den. Där fanns en "nederlags- och förwaringsplats för Tjära och allehanda annat tunnegods" och där hade "skieppsfolck inrättat kokningsställen för mat, beck och Tjära, så wäl å skeppsbyggnads- och kiölhalningsplatserne, som annorstädes å ålderholmen nära intill publique hus, Fartyg, Spannmålsbodar och brädstaplar". Ytterst på Holmen var Bråbänken, där borgarna brukade bråa eller tjära sina farkoster, och längre in var Baggarehagen, där baggaren eller mudderverket emellanåt drogs upp”. (källa: gavledraget.com)

Se alla nyheter »

Platschet Pär Lindholm

Platschet Pär Lindholm

Kontakt
Pierre Entreprenad
Atlasgatan 1, 802 86 Gävle
Telefon: 026-54 45 00
E-post: info@pierre.se

Org.nr: 556582-9784

FacebookYoutube

Pierre Entreprenad i Gävle AB • Atlasgatan 1, 802 86 Gävle
Tel: 026-54 45 00 • E-post: info@pierre.se

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

PIERRE ENTREPRENAD

CONSTRUCTION SINCE 1959