NDS - Nordic Drilling System
Pierre Entreprenad

Om Pierre Entreprenad

Pierre Entreprenad är ett bygg- och anläggningsföretag med inriktning på arbeten inom industrin, offentlig sektor samt fastighetsaktörer.

Verksamheten grundades 1959 av Claes Pierre och med byggverksamheten som bas har företaget under åren vuxit och utvecklats till en industriell och specialiserad servicepartner. Våra affärsområden är Byggprojekt, Byggservice och Specialtjänster vilka omfattar egna avdelningar inom bland annat rivning, betonghåltagning, industrigolv, betongrenovering samt tak- och plåtentreprenader.

Målsättningen är att vara den självklara partnern i alla typer av byggentreprenader. Genom att skapa idéer, ta initiativ och alltid vara nyfiken på nya arbetsmetoder fortsätter utvecklingen inom nya arbetsområden. Att arbeta resurssnålt och att Pierres medarbetare alltid sätter kunden i fokus är en snart 60-årig tradition som det aldrig kommer att tummas på.

Företaget har cirka 70 anställda och drivkraften är att fortsätta påverkas, förändras och utvecklas utifrån olika kunders ökande krav i en ständigt föränderlig värld.

Affärsidé
Grundmurad professionalism och kvalitetstänkande skall genomsyra hela vår verksamhet samt att miljömålen skall sättas i främsta rummet. Genom att vara ett välutvecklat företag med ekonomisk stabilitet, kompetent personal och goda maskinella resurser skall vi befästa vår roll som en trygg samarbetspartner och ett naturligt val för våra uppdragsgivare. Vi skall även vara en trygg arbetsgivare som ger vår personal utrymme att utvecklas.

Vision
Vi skall vara den självklara partnern i alla typer av byggentreprenader. Vi skapar idéer, tar initiativ och är alltid nyfikna på nya arbetsmetoder inom nya arbetsområden. Alltid med kunden i fokus.

Miljöpolicy
Vi skall bidra till ett uthålligt samhälle genom att erbjuda miljöanpassade produkter och tjänster inom samtliga verksamhetsområden. Vi arbetar resurssnålt och skall verka för större medvetenhet och ökade kunskaper bland våra anställda om gällande och kommande lagar samt marknadskrav. Genom informations- och utbildningsinsatser skall vi stödja och inspirera anställda att utveckla och tillämpa integrerade ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kontakt
Pierre Entreprenad
Atlasgatan 1, 802 86 Gävle
Telefon: 026-54 45 00
E-post: info@pierre.se

Org.nr: 556582-9784

FacebookYoutube

Pierre Entreprenad i Gävle AB • Atlasgatan 1, 802 86 Gävle
Tel: 026-54 45 00 • E-post: info@pierre.se

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

PIERRE ENTREPRENAD

CONSTRUCTION SINCE 1959